gio.FileOutputStream

Public Imports

gio.c.types
public import gio.c.types;
gtkc.giotypes
public import gtkc.giotypes;

Members

Classes

FileOutputStream
class FileOutputStream

GFileOutputStream provides output streams that write their content to a file.