VIDEO_CONVERTER_OPT_CHROMA_RESAMPLER_METHOD

GST_TYPE_VIDEO_RESAMPLER_METHOD, The resampler method to use for chroma resampling. Other options for the resampler can be used, see the GstVideoResampler Default is GST_VIDEO_RESAMPLER_METHOD_LINEAR

enum VIDEO_CONVERTER_OPT_CHROMA_RESAMPLER_METHOD = "GstVideoConverter.chroma-resampler-method";